ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن 07644426969 تماس حاصل نموده یا به آدرس کيش، جنب رستوران نوستالويچ ساختمان اسکان نماي پارسه کيش مراجعه نمایید.