نماينده فروش هتل ايران ترنج فلامينگو و ليليوم
نماينده فروش هتل ايران 5 شتاره 
نماينده فروش هتل ليليوم و فلامينگوي چهارستاره 
نماينده فروش هتل ترنج 5 ستاره
نماينده رسمي فروش شايان 5 ستاره در جزيره زيباي کيشسایر اعلانات